Torbjörn Elensky - Om jaget 4

4:18 min
Den italienske författaren Italo Calvino drömde om att han en dag skulle kunna prata om sitt eget skrivande i tredje person. Han ville kunna säga Idag skriver det, som man säger att Idag regnar det.

Om Torbjörn Elensky:

Torbjörn Elensky är författare med ett okuvligt intresse för allt mänskligt och omänskligt. Förutom romaner och noveller har han skrivit radioteater, operalibretto, essäer om språk, gränser, samtida såväl som historiska fenomen, idéer. Särskilt intresserar han sig för det som är så självklart att vi inte är medvetna om det. Luften vi andas och allt vi tar för givet. Som författare och intellektuell vill han ta isär det som sitter ihop och sätta samman det som är uppdelat, för att försöka förstå hur det funkar och varför vi alltid förr eller senare hamnar fel när alla är överens. Hans senaste roman var Eldungen (Norstedts 2018) och essäer Absolut text (Fri tanke 2021) och Dr Mabuses ansikte (Faethon 2022).  

Producent
Dmitri Plax
tankar@sverigesradio.se