Tv-serien Clark: Både stötande och underhållande

5:06 min
Författaren Lotta Lundberg gjorde härom året en seglats från Kapstaden till Brasilien. Nu kommer resan i romanform.

Producent: Lina Kalmteg

Programledare: Amanda Niklasson