Ukrainakriget kan komma att avgöras i Svarta havet

35 min
Nyligen kom Ukraina och Ryssland överens om ett avtal som skulle leda till att omkring 20 miljoner ton spannmål skulle kunna skeppas ut genom Svarta havet. Men direkt efter det bombade Ryssland på nytt hamnen i Odessa. Vad som utspelas i Svarta havet har inte uppmärksammats på samma sätt som krigsföringen i land påpekar Niklas Granholm på FOI, men just i havet kan styrkeförhållandena i kriget avgöras.

Claes Aronsson, programledare

Maria Persson Löfgren, Rysslandskorrespondent

Niklas Granholm, vid Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI

Torbjörn Jansson, utredare på Agrifood Economics Centre vid Sveriges Lantbruksuniversitet SLU