Vad är yoni-massage?

15 min
Maria Arnström har jobbat med "Yoni Mapping Therapy" i fyra år, hon menar att hennes massage, som är en typ av yoni-massage, går ut på att bearbeta skam eller andra känslor kring kundens underliv och kan hjälpa till med avslappning samt att komma i kontakt med sin kropp. Hon är noga med att hon inte botar några sjukdomar, men att hon kan hjälpa till med att bearbeta skammen kring dem. Flera saker med massagen har kritiserats. Bland annat har vissa kliniker menat att massagen ska bota vissa sjukdomar osv, som vestibulit och svamp i underlivet, men det inte finns vetenskapligt belägg för detta. Det finns inte heller vetenskapligt belägg för att massagen löser upp spänningar eller bearbetar trauman. Den största kritiken handlar dock om att massagen kan vara olaglig, då det kan räknas som sexköp. Vi pratar med Maria om vad hennes yoni-massage går ut på, hennes erfarenheter och om sexköpsdebatten.

Programledare: Kodjo Akolor, David Druid och Linnea Wikblad.