Vad tycker Gud om grammatiskt genus?

30 min
Historiskt har kristendomen haft stort inflytande över svenskan. Men nu kanske svenskan påverkar Gud? I veckans avsnitt diskuterar vi hur grammatik kan inverka på föreställningen om Gud.

Veckans språkfrågor

Varifrån kommer ordet gud och har den nån koppling till god?

Varför stavas Gud ibland med versalt G?

Hur svårt är det att översätta texter från hebreiska till svenska?

Hur kommer det sig att man i Tyskland fortfarande använder Luthers bibelöversättning och att man i Storbritannien läser King James Bible, men att vi i Sverige inte använder Gustav Vasas bibelöversättning från 1540-talet?

Varför förekommer både "den helige Ande" och "den heliga Anden"? Varför säger de flesta "gode Gud" och inte "goda Gud"? Och spelar adjektivböjningar någon roll för uppfattningen om Gud?

Kommer uttrycket “sent ska syndaren vakna” från ett kristet sammanhang?

Varför översätts namnen i bibeln till olika språk och hur uttalades Jesus namn från början?


Språkvetare Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Gäst Sören Dalevi, biskop i Karlstad stift och författare till Barnens bästa bibel. Programledare Emmy Rasper.