”Vågorna” av Virginia Woolf fångar den förbirusande tiden

9:55 min
1931 publicerades en av modernismens mästerverk – Virginia Woolfs roman ”Vågorna”. En berättelse som består enbart av röster, sex människors röster, från barndomslekarna till den uppgivna ålderdomen.

Människans mångsidighet fångad i sex röster som pratar nästan enkom om sitt eget lilla liv, letar efter fotfäste för sina bräckliga identiteter, mitt i en av historiens största brytpunkter – mellan två världskrig, i det brittiska imperiets slutskede, decenniet efter att kvinnor fått rösträtt.

Allt förändras och allt är detsamma och skrämmande sig likt än idag:

”Jag förstår inte hur man ska lägga den ena minuten till den andra, den ena timmen till den andra, och med hjälp av någon naturkraft förena dem så att de kommer att bilda den hela och odelbara massa som ni kallar livet.”

Med sin inbyggda musikalitet har romanen fortsatt att älskas och inspirera, bland andra Patti Smith. 

Jenny Aschenbrenner letar strandfynd i Virginias Woolfs ”Vågorna”. Som uppläsare hör vi Katarina Ewers och översättningen var gjord av Jane Lundblad.