”Våren” av Rut Hillarp

4:22 min
Uppläsning: Josefin Iziamo

Diktsamling: ”Båge av väntan” N/L:s poesibibliotek 2020

MUSIK Sergej Prokofiev: Tredje satsen ur Flöjtsonat D-dur

EXEKUTÖR Sharon Bezaly, flöjt och Ronald Brautigam, piano

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.01
    Sergej Prokofjev - Sonat För Flöjt & Piano Op 94 D-dur
    Sharon Bezaly, Ronald Brautigam
    Masterworks For Flute And Piano (1)
    Etikett: Bis