Svårt beslut om covid-vaccin för tolvåringar

20 min
I veckan kom beslutet om att även tolv till femton år gamla barn ska erbjudas vaccin mot covid-19 i Sverige. Vad ligger bakom beslutet nu och vilka avvägningar har gjorts?

Per Brolin, barnläkare vid Karlstads centralsjukhus och Svenska Barnläkarföreningens representant i covid-19-vaccinfrågor, svarar en orolig mamma om varför hon ska vaccinera sitt barn. Veronica Arthurson, enhetschef för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket, förklarar vilka biverkningar vaccinen kan ge. Medverkar gör också Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademien i Göteborg och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.