Vem säger tjena, god dag och hallå?

30 min
Vem du är och vem du träffar spelar roll för vilken hälsningsfras du använder. Språket handlar om orden vi säger när vi ses eller hörs. Dessutom: Vad har hänt med klassikern "God dag"?

Veckans språkfrågor

Hur har "God dag" gått från att vara en artig hälsningsfras till att uppfattas som skämtsamt?

Vad är det som avgör vilken hälsningsfras vi använder i olika situationer?

Har svenskan extra många hälsningsfraser?

Hänger det japanska “moshi moshi” ihop med “morsning korsning”?

Behövs en ny hälsningsfras för äldre? Det tycker en lyssnare som helst inte vill svara på hur han mår.

Varifrån kommer hälsningsordet tjenare?

Dessutom: I avsnittet om hus och hem efterlyste vi fler ord för det som kan kallas kattvind (ett utrymme som finns i hus med snedtak). Vi fick in en massa förslag, som vi berättar om i det här avsnittet.

Språkvetare Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Programledare Emmy Rasper.

Musik som spelats i avsnittet

  • 18.08
    Hasse & Tage - Goddag goddag
    Album: Under Dubbelgöken - Liten lunchrevy på Berns med Hasse & Tage
    Bolag: Universal Music