Vilket samhälle kräver Vårt enda liv? Ett samtal om Martin Hägglunds filosofi

44 min
Martin Hägglunds bok ”Vårt enda liv – sekulär tro och andlig frihet” gör segertåg över världen och i USA har han fått en akademisk stjärnstatus. Frågan är om han blir profet i sitt eget land.

Hur kommer det sig att en bok om sekulär tro och socialism har blivit en sådan framgång?
Vägen till  Martin Hägglunds politiska vision om en demokratisk socialism bygger på insikten om människans dödlighet och vårt ansvar att ta vara på det enda liv vi har. Hägglund utgår från Marx när han målar upp en ny världsordning, där han gör upp med dagens marknadsekonomiska lösningar och religiösa övertygelser om ett evigt liv.
Är Gud och kapitalismen ett hinder för en demokratisk och ekologisk hållbar framtid?

Filosofiska rummet gästas av teologen Petra Carlsson, författaren och chefsredaktören Göran Greider och kritikern och författaren Hynek Pallas.

Programledare Tithi Hahn, producent Marie Liljedahl