1962

Tomtefamiljen i Storskogen

Även 1962 hade adventskalendern i radio och tv ett gemensamt tema.

Kalendern handlar om ett antal utsända tomtenissar har fått viktiga uppdrag. TV-tomtarna reser runt om i landet som flygande reportrar i en helikopter och samlar in önskelistor. Tomtemor, Tomtefar och deras tomtebarn håller i trådarna från sitt hem i en stubbe i Storskogen. Därifrån sänds de varje dag inslag som alla utsända nissar skickar in.

I radio är det Tomtemor (Birgitta Bohman) som håller kontakten med de utsända reporternissarna i Sverige, och telegram kommer från alla svenska landskap, från Skåne till Lappland. Nissarna berättar hur julen förbereds i just deras del av Sverige, och berättar något karakteristiskt för varje landskap.

På Gotland putsas Visbys ringmur, i kustlandskapen handlar berättelserna om sjöfart och fiske och i Uppsala har kyrkotomten gett den minsta nissen i uppdrag att ringa kyrkklockorna i domkyrkan. Sånginslagen i programmen sjungs av barn från varje trakt.

1662 års papperskalender hade två luckor att öppna varje dag. Luckorna på Sverigekartan hörde till tv-programmen och luckorna i ramen hörde till radions adventskalender.

Radioproducent: Birgitta Bohman
Bild: Gunilla Cederholm-Hansson