Barnen som förändrade världen - UR

Barn 9 - 13 år

Berättelser om barn som åstadkommit förändringar. Genom nyfikenhet, påhittighet, tålamod och godhet har de på olika sätt påverkat världen och bidragit till ny kunskap. Barnen kommer från olika delar av världen. Från UR.

Berättelser om barn som åstadkommit förändringar. Genom nyfikenhet, påhittighet, tålamod och godhet har de på olika sätt påverkat världen och bidragit till ny kunskap. Barnen kommer från olika delar av världen. Från UR.

Senaste avsnitt

Louis' supersmarta uppfinning
14 min

Louis var tre år när han blir blind. När han är 15 år har han skapat ett alfabet med upphöjda punkter som går att läsa med fingertopparna. Punktskriften heter brailleskrift och används än idag. UR.

Louis var tre år när han blir blind. När han är 15 år har han skapat ett alfabet med upphöjda punkter som går att läsa med fingertopparna. Punktskriften heter brailleskrift och används än idag. UR.