Nyheter från Barnradio på minoritetsspråken

  • Barnradio på flera språk!

    Sveriges Radio sänder varje år ett rikt utbud för barn på de fem nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, samiska, romani och jiddisch.

    Programmen kan du höra inom ramen för respektive språks sändningar i FM, och de finns även digitalt för lyssning när du vill.

    Här hittar du barnprogrammen på de olika språken: