Bergmanpodden

Kultur/Nöje

Var med när Gunnar Bolin och hans gäster betar av Ingmar Bergmans filmkatalog från början till slut.

Var med när Gunnar Bolin och hans gäster betar av Ingmar Bergmans filmkatalog från början till slut.

Senaste avsnitt

DEL 28: Fanny och Alexander
81 min

Gunnar Bolin samtalar med regissören Suzanne Osten, skådespelaren Shima Niavarani, författaren och kritikern Leif Zern, biskop Caroline Krook och radiokollegan Roger Wilson om Ingmar Bergmans...

Gunnar Bolin samtalar med regissören Suzanne Osten, skådespelaren Shima Niavarani, författaren och kritikern Leif Zern, biskop Caroline Krook och radiokollegan Roger Wilson om Ingmar Bergmans...

Tidigare avsnitt

DEL 27: Ur marionetternas liv
64 min

Gunnar Bolin samtalar med komikern och skådespelaren Lill-Marit Bugge, regissören och dramatikern Marcus Lindeen och radiokollegan Lisa Bergström om Ingmar Bergmans trettiofemte biofilm i egen regi.

Gunnar Bolin samtalar med komikern och skådespelaren Lill-Marit Bugge, regissören och dramatikern Marcus Lindeen och radiokollegan Lisa Bergström om Ingmar Bergmans trettiofemte biofilm i egen regi.

DEL 26: Höstsonaten
55 min

Gunnar Bolin samtalar med regissören och dramatikern Farnaz Arbabi och radiokollegan Nina Asarnoj om Ingmar Bergmans trettiofjärde biofilm i egen regi.

Gunnar Bolin samtalar med regissören och dramatikern Farnaz Arbabi och radiokollegan Nina Asarnoj om Ingmar Bergmans trettiofjärde biofilm i egen regi.

DEL 25: Ormens ägg
51 min

Gunnar Bolin samtalar med skådespelaren och teaterchefen Anna Pettersson och radiokollegan Mattias Berg om Ingmar Bergmans trettiotredje biofilm i egen regi.

Gunnar Bolin samtalar med skådespelaren och teaterchefen Anna Pettersson och radiokollegan Mattias Berg om Ingmar Bergmans trettiotredje biofilm i egen regi.

DEL 24: Trollflöjten
54 min

Gunnar Bolin samtalar med regissören och professorn Johanna Garpe, regissören och dramaturgen Stefan Johansson och kostymtecknaren och scenografen Anna Bergman om Ingmar Bergmans tv-filmatisering av...

Gunnar Bolin samtalar med regissören och professorn Johanna Garpe, regissören och dramaturgen Stefan Johansson och kostymtecknaren och scenografen Anna Bergman om Ingmar Bergmans tv-filmatisering av...

DEL 23: Viskningar och rop
52 min

Gunnar Bolin samtalar med författaren Caroline Ringskog Ferrada-Noli och kritikern och radiokollegan Lina Kalmteg om Ingmar Bergmans trettioandra biofilm i egen regi.

Gunnar Bolin samtalar med författaren Caroline Ringskog Ferrada-Noli och kritikern och radiokollegan Lina Kalmteg om Ingmar Bergmans trettioandra biofilm i egen regi.

DEL 22: En passion och Beröringen
63 min

Gunnar Bolin samtalar med regissören och skådespelaren Mellika Melouani Melani och radiokollegan Katarina Wikars om Ingmar Bergmans trettionde och trettioförsta biofilm i egen regi.

Gunnar Bolin samtalar med regissören och skådespelaren Mellika Melouani Melani och radiokollegan Katarina Wikars om Ingmar Bergmans trettionde och trettioförsta biofilm i egen regi.

DEL 21: Skammen
48 min

Gunnar Bolin samtalar med författarna Alexandra Coelho Ahndoril och Alexander Ahndoril om Ingmar Bergmans tjugonionde biofilm i egen regi.

Gunnar Bolin samtalar med författarna Alexandra Coelho Ahndoril och Alexander Ahndoril om Ingmar Bergmans tjugonionde biofilm i egen regi.

DEL 20: Vargtimmen
55 min

Gunnar Bolin samtalar med regissören Lisa Langseth och dramaturgen och radiokollegan Magnus Lindman om Ingmar Bergmans tjugoåttånde biofilm i egen regi.

Gunnar Bolin samtalar med regissören Lisa Langseth och dramaturgen och radiokollegan Magnus Lindman om Ingmar Bergmans tjugoåttånde biofilm i egen regi.

DEL 19: Persona
58 min

Gunnar Bolin samtalar med tonsättaren Jonas Forssell och radiokollegan Anna Tullberg om Ingmar Bergmans tjugosjunde biofilm i egen regi.

Gunnar Bolin samtalar med tonsättaren Jonas Forssell och radiokollegan Anna Tullberg om Ingmar Bergmans tjugosjunde biofilm i egen regi.