Bob Hansson om livet

Samhälle

En serie om livets svåra & viktiga frågor

En serie om livets svåra & viktiga frågor

Senaste avsnitt

Att vara vacker innebär det att bli inkluderad, godkänd, vinna respekt? Får man vara vackrare än väninnorna på tjejträffen eller blir man bortvald, varför är det så mycket moraliserande kring fåfänga?

Att vara vacker innebär det att bli inkluderad, godkänd, vinna respekt? Får man vara vackrare än väninnorna på tjejträffen eller blir man bortvald, varför är det så mycket moraliserande kring fåfänga?

Tidigare avsnitt

Bob Hansson om livet - vad är lycka?
42 min

Att ta reda på innebörden av faktisk lycka, att ge sig själv utrymme i livet för lycka, men bland det viktigaste är de mänskliga relationerna.

Att ta reda på innebörden av faktisk lycka, att ge sig själv utrymme i livet för lycka, men bland det viktigaste är de mänskliga relationerna.

Bob Hansson om livet - män i våldsutsatta relationer
44 min

Vad innebär det för en man att leva i en våldsutsatt relation? Att utsättas för psykisk misshandel men inte våga berätta om det, att själv känna skam och skuld för den situation man befinner sig i.

Vad innebär det för en man att leva i en våldsutsatt relation? Att utsättas för psykisk misshandel men inte våga berätta om det, att själv känna skam och skuld för den situation man befinner sig i.

Bob Hansson om livet - sanningar och hemligheter
45 min

Behöver vi våra hemliga rum och kan vi gå vidare utan att få veta sanningen? Hemligheter och sanningar vad betyder de i våra liv?

Behöver vi våra hemliga rum och kan vi gå vidare utan att få veta sanningen? Hemligheter och sanningar vad betyder de i våra liv?

Vad behöver den för stöd och hjälp som gått så långt att den faktiskt försökt ta sitt liv men överlevt.

Vad behöver den för stöd och hjälp som gått så långt att den faktiskt försökt ta sitt liv men överlevt.

Bob Hansson om livet med programledaren, poeten, författaren Bob Hansson.

Bob Hansson om livet med programledaren, poeten, författaren Bob Hansson.

Bob Hansson om livet - konsten att lyssna
44 min

Hur viktig och svår är konsten att lyssna och vad betyder det för oss att bli lyssnad på? Det är samtalsämnet runt bordet i Bob Hansson om livet – med programledaren, poeten och författaren Bob...

Hur viktig och svår är konsten att lyssna och vad betyder det för oss att bli lyssnad på? Det är samtalsämnet runt bordet i Bob Hansson om livet – med programledaren, poeten och författaren Bob...

Att göra slut med sina föräldrar, om inga andra lösningar verkar finnas – hur svårt är ett sådant beslut, någonting vi kanske inte ens pratar om med våra närmaste vänner.

Att göra slut med sina föräldrar, om inga andra lösningar verkar finnas – hur svårt är ett sådant beslut, någonting vi kanske inte ens pratar om med våra närmaste vänner.

Bob Hansson om livet - om vikten av snällhet
44 min

Snällhet, elakhet, hur påverkar och styr det våra liv och hur viktigt är egentligen snällhet? Det diskuterar Bob Hansson författare och poet med sina gäster.

Snällhet, elakhet, hur påverkar och styr det våra liv och hur viktigt är egentligen snällhet? Det diskuterar Bob Hansson författare och poet med sina gäster.