Cancerland

Samhälle

Från 2012. En serie i fyra delar om cancer, hur det är att leva med cancer, jakten på ett botemedel cancerns historia mm. Författaren Agneta Klingspor är programledare och läser ur sin självbiografiska bok ”Stängt pga hälsosjäl”.

Från 2012. En serie i fyra delar om cancer, hur det är att leva med cancer, jakten på ett botemedel cancerns historia mm. Författaren Agneta Klingspor är programledare och läser ur sin självbiografiska bok ”Stängt pga hälsosjäl”.

Senaste avsnitt

Jakten på botemedel
29 min

”Cancercellen är en kriminell cell. Det finns många olika sätt att kringgå lagen och bli kriminell” Cancerforskaren Georg Klein inledde sin bana på Karolinska Institutet i början av 50-talet. Sedan...

”Cancercellen är en kriminell cell. Det finns många olika sätt att kringgå lagen och bli kriminell” Cancerforskaren Georg Klein inledde sin bana på Karolinska Institutet i början av 50-talet. Sedan...

Tidigare avsnitt

Hotet
29 min

”Under alla dessa 18 år har jag återkommande ställt mig frågan. Hur länge får jag leva?” Rött kött kan orsaka cancer. Dubbdäckspartiklar kan orsaka cancer. Solarier kan orsaka cancer. Ibland känns det...

”Under alla dessa 18 år har jag återkommande ställt mig frågan. Hur länge får jag leva?” Rött kött kan orsaka cancer. Dubbdäckspartiklar kan orsaka cancer. Solarier kan orsaka cancer. Ibland känns det...

C-ordet
30 min

”Var och en som är född till världen har ett dubbelt medborgaskap, ett i de friskas rike och ett i de sjukas.” Så skrev den amerikanska författaren Susan Sontag i essän ”Sjukdom som metafor”. 400 000...

”Var och en som är född till världen har ett dubbelt medborgaskap, ett i de friskas rike och ett i de sjukas.” Så skrev den amerikanska författaren Susan Sontag i essän ”Sjukdom som metafor”. 400 000...

Att bära bud
29 min

- De där punkterna, samlade tätt, vad betyder de? frågar jag efter en stund. Läkaren lyfter instrumentet från bröstet en millimeter och ner igen.- Kan du inte säga? Du vet ju! Läkaren lägger undan...

- De där punkterna, samlade tätt, vad betyder de? frågar jag efter en stund. Läkaren lyfter instrumentet från bröstet en millimeter och ner igen.- Kan du inte säga? Du vet ju! Läkaren lägger undan...