Cykla i P1

Samhälle

En serie som handlar om hur cykeln kan lösa några av samtidens problem.

En serie som handlar om hur cykeln kan lösa några av samtidens problem.

Senaste avsnitt

Cykla i P1
24 min

Vi undrar om det finns ett cyklisthat och pratar med trafikpsykologen, yrkeschauffören och yrkescyklisten om hur det yttrar sig ute i trafiken och på nätet.

Vi undrar om det finns ett cyklisthat och pratar med trafikpsykologen, yrkeschauffören och yrkescyklisten om hur det yttrar sig ute i trafiken och på nätet.

Tidigare avsnitt

Cykla i P1
24 min

Cykling kan vara ett sätt att minska spridningen av Coronaviruset. Trots ökad cykelförsäljning och nya cyklister finns få insatser för att underlätta för cyklister på städernas gator.

Cykling kan vara ett sätt att minska spridningen av Coronaviruset. Trots ökad cykelförsäljning och nya cyklister finns få insatser för att underlätta för cyklister på städernas gator.

Cykla i P1
25 min

Vi tar reda på när cyklarna får följa med på tågen. Från den svenska tåghistorien med cykelpollettering till dagens EU-förhandlingar om cykelplatser på alla tåg.

Vi tar reda på när cyklarna får följa med på tågen. Från den svenska tåghistorien med cykelpollettering till dagens EU-förhandlingar om cykelplatser på alla tåg.

Cykla i P1
25 min

Cykeln kan ge rörelsefrihet till personer med olika funktionsnedsättningar. Vi möter armcyklisten som får hinder på vägen och barn med Downs syndrom som övervinner andra hinder.

Cykeln kan ge rörelsefrihet till personer med olika funktionsnedsättningar. Vi möter armcyklisten som får hinder på vägen och barn med Downs syndrom som övervinner andra hinder.

Debatten om cykelhjälmen
25 min

Diskussionen om att ha cykelhjälm eller inte tar plats i sociala medier och på den politiska agendan. Vi undrar vad debatten handlar om och möter cykelexperter, olycksoffer och debattörer.

Diskussionen om att ha cykelhjälm eller inte tar plats i sociala medier och på den politiska agendan. Vi undrar vad debatten handlar om och möter cykelexperter, olycksoffer och debattörer.

Barnen slutar cykla
25 min

Barn och unga cyklar allt mindre i Sverige. Trots att det oroar föräldrar, politiker och experter görs få insatser för att vända trenden.

Barn och unga cyklar allt mindre i Sverige. Trots att det oroar föräldrar, politiker och experter görs få insatser för att vända trenden.

Cykeln som jobbskapare
25 min

Cykeln kan få hjulen på arbetsmarknaden att snurra. En miljon jobb kan skapas i Europa och några av dem finns redan i Ängelholm, Varberg och Stockholm.

Cykeln kan få hjulen på arbetsmarknaden att snurra. En miljon jobb kan skapas i Europa och några av dem finns redan i Ängelholm, Varberg och Stockholm.

Cykling i naturen
25 min

Stigcyklingen sätter sina spår i landskapet. Vi besöker industriorten som har blivit en turistdestination och naturreservatet där cykling skapar konflikter.

Stigcyklingen sätter sina spår i landskapet. Vi besöker industriorten som har blivit en turistdestination och naturreservatet där cykling skapar konflikter.

Trafikbrotten mot cyklister
26 min

I flera rättsfall har cyklister blivit prejade eller påkörda när de har cykelpendlat eller klungtränat. Vi frågar oss om det handlar om trafikolyckor eller beräknat våld?

I flera rättsfall har cyklister blivit prejade eller påkörda när de har cykelpendlat eller klungtränat. Vi frågar oss om det handlar om trafikolyckor eller beräknat våld?

Kvinnligt cyklande
26 min

Historiskt har cykeln varit ett redskap för kvinnorörelsen, och används än idag, trots att statistiken visar en jämställd cykling.

Historiskt har cykeln varit ett redskap för kvinnorörelsen, och används än idag, trots att statistiken visar en jämställd cykling.

Elcykelpremien - valfläsk eller klimatsmart?
27 min

Allt fler köper en elcykel och med ett statligt bidrag fördubblas försäljningen i Sverige, men varför ska elcyklar gynnas?

Allt fler köper en elcykel och med ett statligt bidrag fördubblas försäljningen i Sverige, men varför ska elcyklar gynnas?

Har vi en cykelboom?
26 min

Har cykeln fått ett nytt genomslag i det svenska samhället eller har vissa platser blivit mer cykelvänliga än andra?

Har cykeln fått ett nytt genomslag i det svenska samhället eller har vissa platser blivit mer cykelvänliga än andra?

Cyklisterna - om de som tar strid för cyklingen
25 min

Cyklisterna - vilka är de är och hur ses de av sin omgivning? Vi möter dem på landsbygden i Småland, på cykelbanan i Stockholms innerstad och i Sydafrika.

Cyklisterna - vilka är de är och hur ses de av sin omgivning? Vi möter dem på landsbygden i Småland, på cykelbanan i Stockholms innerstad och i Sydafrika.

Ekonomin - om cykeln som vinstmaskin
25 min

Hur kommer sig att det ofta är tio gånger mer lönsamt att satsa på cykelbanor än motorvägar? Vi synar samhällskalkylerna och möter Johan Hellströmer som sparat många tusenlappar och timmar på att...

Hur kommer sig att det ofta är tio gånger mer lönsamt att satsa på cykelbanor än motorvägar? Vi synar samhällskalkylerna och möter Johan Hellströmer som sparat många tusenlappar och timmar på att...

Hälsan – om cykeln som medicin
25 min

Vardagsrörelse som cykling kan göra oss friskare, både fysiskt och psykiskt. Vi möter Sven-Erik Bäckström som tog sig ur en djup livskris med hjälp av cykeln.

Vardagsrörelse som cykling kan göra oss friskare, både fysiskt och psykiskt. Vi möter Sven-Erik Bäckström som tog sig ur en djup livskris med hjälp av cykeln.

Staden – om hur cykeln förändrar staden
25 min

Urbaniseringen gör gatuytan till en bristvara och cykeln lyfts fram som en lösning på trängseln i städerna. Vi får följa med till Detroit, Köpenhamn och Stockholmsförorten Bredäng.

Urbaniseringen gör gatuytan till en bristvara och cykeln lyfts fram som en lösning på trängseln i städerna. Vi får följa med till Detroit, Köpenhamn och Stockholmsförorten Bredäng.

Cykeln och nyttan - om cykeln i framtiden
25 min

Sista delen av Cykla i P1 handlar om cykeln som en del av lösningen på några av framtidens stora utmaningar som ohälsa, miljöförsöring och trängseln i städerna.

Sista delen av Cykla i P1 handlar om cykeln som en del av lösningen på några av framtidens stora utmaningar som ohälsa, miljöförsöring och trängseln i städerna.

I tredje programmet av Cykla i P1 handlar det om att cykla för cyklingens egen skull. Om att cykla långt och länge och om vad som krävs för att orka ända fram.

I tredje programmet av Cykla i P1 handlar det om att cykla för cyklingens egen skull. Om att cykla långt och länge och om vad som krävs för att orka ända fram.

Cykeln och konflikterna
25 min

I andra programmet av Cykla i P1 handlar det om konflikterna i trafiken - ur cyklisternas perspektiv. Vi möter Magnus Lagher som råkade ut för en allvarlig cykelolycka och fick en hjärnskada trots att...

I andra programmet av Cykla i P1 handlar det om konflikterna i trafiken - ur cyklisternas perspektiv. Vi möter Magnus Lagher som råkade ut för en allvarlig cykelolycka och fick en hjärnskada trots att...

Det våras för cykeln - cykelns historia i Sverige
24 min

Cykla i P1 följer cykelns historia i Sverige. Den började som unga rika mäns leksak i slutet av artonhundratalet och blev det vanligaste transportmedlet under andra världskriget. Under 60-talet...

Cykla i P1 följer cykelns historia i Sverige. Den började som unga rika mäns leksak i slutet av artonhundratalet och blev det vanligaste transportmedlet under andra världskriget. Under 60-talet...