Da Capo

Musik

Allt från gamla grammofonskivor, revy, film och operett till 50-talet med tonvikt på Sverige.

Allt från gamla grammofonskivor, revy, film och operett till 50-talet med tonvikt på Sverige.

Senaste avsnitt

Da Capo med Anders Eldeman
55 min

Ett avsnitt av Da Capo med specialtema! Vilket?

Ett avsnitt av Da Capo med specialtema! Vilket?

Tidigare avsnitt

Da Capo med Anders Eldeman
55 min

Ett avsnitt av Da Capo med Vår- och Påskmelodier!

Ett avsnitt av Da Capo med Vår- och Påskmelodier!

Da Capo med Anders Eldeman
55 min

Ett avsnitt av Da Capo med ett genomgående tema! Vilket?

Ett avsnitt av Da Capo med ett genomgående tema! Vilket?

Da Capo med Anders Eldeman
55 min

Ett avsnitt av Da Capo med ett genomgående tema! Vilket?

Ett avsnitt av Da Capo med ett genomgående tema! Vilket?