De kidnappade instrumenten i barnradion - UR

Barn 3 - 8 år

Ett actionfyllt musikdrama som utspelar sig i ett konserthus. På natten händer där hemska saker. Instrument efter instrument har kidnappats från den stora scenen och är nu inlåsta i konserthusets källare. Nu måste instrumenten försöka fly därifrån.

Ett actionfyllt musikdrama som utspelar sig i ett konserthus. På natten händer där hemska saker. Instrument efter instrument har kidnappats från den stora scenen och är nu inlåsta i konserthusets källare. Nu måste instrumenten försöka fly därifrån.

Här finns inga avsnitt