Nyheter från Digitalradio - DAB

  • Uppdaterad 2016-10-26
    Den europeiska tv:n har redan digitaliserat sitt marknät. Nu är det radions tur. Vinsten för lyssnaren är fler kanaler att välja mellan och för radiobolagen är digitala sändningar billigare än analoga. Den teknik som används förkortas DAB, Digital Audio Broadcasting, och den teknik som nu används är den modernare varianten DAB+. FM-nätet i Sverige fungerar bra, men det har utrymmesbrist. DAB+ ger utrymme för fler kanaler.

  • Uppdaterad 2016-10-26
    Norge och Schweiz är de två europeiska länder som har fattat beslut om en övergång från FM till ett digitalt marknät. Norge ligger längst fram och där har regeringen beslutat att övergången ska ske under 2017, eftersom de uppställda kraven för en övergång har infriats. NRK och den kommersiella radion i Norge kommer att lämna FM i sex olika etapper under 2017.