Ett eget litet hem

Samhälle

Programmet som jämför då med nu i den svenska bostadspolitiken.

Programmet som jämför då med nu i den svenska bostadspolitiken.

Senaste avsnitt

För första gången på 75 år har en ny bostadssocial utredning presenterats. Men begreppet ”social housing” är fortfarande tabu i Sverige.

För första gången på 75 år har en ny bostadssocial utredning presenterats. Men begreppet ”social housing” är fortfarande tabu i Sverige.

Tidigare avsnitt

Om hyresrätten: kommunerna och allmännyttan
24 min

Programmet som jämför då med nu i den svenska bostadspolitiken.

Programmet som jämför då med nu i den svenska bostadspolitiken.

Om hyresrätten: kåkarna och kalkylerna
24 min

Bostaden räknas till en av de mänskliga rättigheterna – men har också i allt större grad blivit investeringsobjekt. Det gäller även hyresrätterna.

Bostaden räknas till en av de mänskliga rättigheterna – men har också i allt större grad blivit investeringsobjekt. Det gäller även hyresrätterna.

Om hyresrätten: den känsliga frågan marknadshyror
24 min

I juni 2021 uppstod för ett ögonblick en tydlig skiljelinje i den svenska bostadspolitiken – när regeringen Löfven föll på frågan om fri hyressättning i nyproduktion.

I juni 2021 uppstod för ett ögonblick en tydlig skiljelinje i den svenska bostadspolitiken – när regeringen Löfven föll på frågan om fri hyressättning i nyproduktion.

Om hyresrätten: vem ska bo i hyresrätt?
24 min

I Sverige finns ett mål om att det inte ska vara mer fördelaktigt att bo i vare sig hyresrätt, bostadsrätt eller villa.

I Sverige finns ett mål om att det inte ska vara mer fördelaktigt att bo i vare sig hyresrätt, bostadsrätt eller villa.

En bostad för alla?
32 min

Om den blinda fläcken i svensk bostadspolitik. Det har alltid funnits personer som stått utanför bostadsmarknaden – vem står upp för dem idag?

Om den blinda fläcken i svensk bostadspolitik. Det har alltid funnits personer som stått utanför bostadsmarknaden – vem står upp för dem idag?

Stigmat
28 min

Måste det alltid vara ett stigma att växa upp i området med det sämsta ryktet?

Måste det alltid vara ett stigma att växa upp i området med det sämsta ryktet?

Storskalighet
26 min

Vad kan vi lära av miljonprogrammen idag, när det behövs nya storskaliga lösningar för att klimatanpassa samhället och byggbranschen är den största klimatboven?

Vad kan vi lära av miljonprogrammen idag, när det behövs nya storskaliga lösningar för att klimatanpassa samhället och byggbranschen är den största klimatboven?

Centralisering
26 min

Om hur den urbana normen präglar villkoren för de som bor på landsbygden.

Om hur den urbana normen präglar villkoren för de som bor på landsbygden.

Hem & husrum
29 min

Ensamstående mödrar är fortfarande den mest sårbara gruppen på bostadsmarknaden. Hur planerar vi bostadsområden som håller för hela livet och flera olika familjesituationer?

Ensamstående mödrar är fortfarande den mest sårbara gruppen på bostadsmarknaden. Hur planerar vi bostadsområden som håller för hela livet och flera olika familjesituationer?

Hyran
27 min

Vad styr hur hög din hyra är och hur hög standard din lägenhet ska ha? Vi dyker ner i ett hyressättningssystem som inte alltid är så lätt att förstå.

Vad styr hur hög din hyra är och hur hög standard din lägenhet ska ha? Vi dyker ner i ett hyressättningssystem som inte alltid är så lätt att förstå.

Att äga tillsammans
26 min

På landsbygden organiseras byggemenskaper för att skapa bra bostäder för de som bor där. Vad krävs för att de ska kunna bidra till att lösa bostadskrisen?

På landsbygden organiseras byggemenskaper för att skapa bra bostäder för de som bor där. Vad krävs för att de ska kunna bidra till att lösa bostadskrisen?

Generationskonflikten
26 min

Idag har vi en generationskonflikt på bostadsmarknaden. Vad händer med vårt samhälle när villkoren ser så olika ut?

Idag har vi en generationskonflikt på bostadsmarknaden. Vad händer med vårt samhälle när villkoren ser så olika ut?

Trailer - Ett eget litet hem
1:30 min

Ett eget litet hem jämför bostadspolitiken då och nu. Vad var det som präglade de beslut som fattades förr? Och hur ser dagens forskare, boende och förhandlare på de utmaningar vi står inför idag?

Ett eget litet hem jämför bostadspolitiken då och nu. Vad var det som präglade de beslut som fattades förr? Och hur ser dagens forskare, boende och förhandlare på de utmaningar vi står inför idag?