Fatta språket

Samhälle

Serien djupdyker i Skandinaviens äldsta och mest utrotningshotade romska dialekter – den svenska och den finska.

Serien djupdyker i Skandinaviens äldsta och mest utrotningshotade romska dialekter – den svenska och den finska.

Senaste avsnitt

Om inte den yngre generationen resande börjar använda svensk romani så riskerar hela dialekten att gå förlorad. Men hur ser de på språkets framtid, och på sin roll i att bevara det?

Om inte den yngre generationen resande börjar använda svensk romani så riskerar hela dialekten att gå förlorad. Men hur ser de på språkets framtid, och på sin roll i att bevara det?

Tidigare avsnitt

Försvinnande få pratar finsk romani idag. Särskilt stora är luckorna bland de yngre. Vad kan man då göra för att rädda den här hotade dialekten? Vem ska göra det? Och varför?

Försvinnande få pratar finsk romani idag. Särskilt stora är luckorna bland de yngre. Vad kan man då göra för att rädda den här hotade dialekten? Vem ska göra det? Och varför?

Ordspråk säger en hel del om hur vi människor förhållit oss till varandra. Så vilka relationer återspeglas i resandefolkets ordspråk? Och vad säger talesätten om resandes liv och vardag?

Ordspråk säger en hel del om hur vi människor förhållit oss till varandra. Så vilka relationer återspeglas i resandefolkets ordspråk? Och vad säger talesätten om resandes liv och vardag?

Talesätt är viktiga i alla språk. Men vilka uttryck figurerar i finsk romani? Och varför har en vardaglig uppmaning som “berätta inte” fått en så viktig betydelse för många finska romer?

Talesätt är viktiga i alla språk. Men vilka uttryck figurerar i finsk romani? Och varför har en vardaglig uppmaning som “berätta inte” fått en så viktig betydelse för många finska romer?

Precis som språket, riskerar resandefolkets rika musikskatt att falla i glömska. Men hur blev det så? Och vad riskerar att gå förlorat om sångerna försvinner?

Precis som språket, riskerar resandefolkets rika musikskatt att falla i glömska. Men hur blev det så? Och vad riskerar att gå förlorat om sångerna försvinner?

De traditionella sångerna har en central roll i den finskromska kulturen. Men vad säger de om livet som finsk rom? Och vilken roll spelar musiken för de romer som inte fått med sig det romska språket?

De traditionella sångerna har en central roll i den finskromska kulturen. Men vad säger de om livet som finsk rom? Och vilken roll spelar musiken för de romer som inte fått med sig det romska språket?

Svensk romani har funnits i Sverige i flera hundra år. Men varifrån kommer egentligen det här anrika språket? Och hur kommer det sig att man inte fört in nya ord i svensk romani sedan ordet “bensin”?

Svensk romani har funnits i Sverige i flera hundra år. Men varifrån kommer egentligen det här anrika språket? Och hur kommer det sig att man inte fört in nya ord i svensk romani sedan ordet “bensin”?

Finsk romani är en av Sveriges äldsta romska dialekter, och är idag allvarligt hotad. Men vad är det här egentligen för ett språk? Vad kännetecknar det och var kommer det ifrån?

Finsk romani är en av Sveriges äldsta romska dialekter, och är idag allvarligt hotad. Men vad är det här egentligen för ett språk? Vad kännetecknar det och var kommer det ifrån?

Tiotusentals personer kan sägas ha svensk romani som sitt modersmål. Ändå riskerar den svenska romanin att dö ut. Hur blev det så? Och hur gör man för att blåsa liv i ett utdöende språk?

Tiotusentals personer kan sägas ha svensk romani som sitt modersmål. Ändå riskerar den svenska romanin att dö ut. Hur blev det så? Och hur gör man för att blåsa liv i ett utdöende språk?

I första avsnittet av Fatta Språket kastar vi oss ut i den finskromska vardagen. Varför pratar så få familjer finsk romani flytande? Och hur känns det att inte kunna använda sitt släktspråk?

I första avsnittet av Fatta Språket kastar vi oss ut i den finskromska vardagen. Varför pratar så få familjer finsk romani flytande? Och hur känns det att inte kunna använda sitt släktspråk?