Fatta familjen - UR

Samhälle

Föräldrarådgivning- när det fungerar som sämst med dom du älskar mest. Ett ringinprogram som hjälper dig att hantera föräldraskapets allra svåraste utmaningar. Vill du få rådgivning i programmet? Skriv till fattafamiljen@ur.se.

Föräldrarådgivning- när det fungerar som sämst med dom du älskar mest. Ett ringinprogram som hjälper dig att hantera föräldraskapets allra svåraste utmaningar. Vill du få rådgivning i programmet? Skriv till fattafamiljen@ur.se.

Senaste avsnitt

Bygga tillitsfulla relationer med barn
57 min

Hur bygger man tillitsfulla relationer. I det här avsnittet ger psykolog Malin Bergström råd till olika närstående vuxna runt barn som funderar på frågor kring tillit. Programledare: Patti Hansén.

Hur bygger man tillitsfulla relationer. I det här avsnittet ger psykolog Malin Bergström råd till olika närstående vuxna runt barn som funderar på frågor kring tillit. Programledare: Patti Hansén.

Tidigare avsnitt

Hur får jag varannan vecka-livet att fungera
57 min

I det här avsnittet pratar psykolog Malin Bergström om hur du kan få bättre flyt i varannan vecka-livet. Programledare. Patti Hansén.

I det här avsnittet pratar psykolog Malin Bergström om hur du kan få bättre flyt i varannan vecka-livet. Programledare. Patti Hansén.

Anhörig till någon med NPF-diagnos
57 min

I det här avsnittet ger psykoterapeut Malin Lindholm och psykolog Bo Hejlskov Elvén råd till föräldrar till barn med NPF-diagnos. Men också tips och förslag till anhöriga. Programledare: Patti Hansén

I det här avsnittet ger psykoterapeut Malin Lindholm och psykolog Bo Hejlskov Elvén råd till föräldrar till barn med NPF-diagnos. Men också tips och förslag till anhöriga. Programledare: Patti Hansén

Tonårstjejer
57 min

I studion samtalar psykoterapeut Malin Lindholm och psykolog Bo Hejlskov Elvén om hur hormoner påverkar psyket och hur kulturella normer styr vår syn på tonårstjejer. Programledare: Patti Hansén.

I studion samtalar psykoterapeut Malin Lindholm och psykolog Bo Hejlskov Elvén om hur hormoner påverkar psyket och hur kulturella normer styr vår syn på tonårstjejer. Programledare: Patti Hansén.