FEJK - UR

Populärkulturens stereotyper och blinda fläckar i historien. Hur får vi syn på den historiska, kulturella diskrimineringen, hur påverkar den oss i dag och vad kan vi göra åt den?

Populärkulturens stereotyper och blinda fläckar i historien. Hur får vi syn på den historiska, kulturella diskrimineringen, hur påverkar den oss i dag och vad kan vi göra åt den?

Här finns inga avsnitt