Filosofiska rummet

Livsåskådning

Om klassiskt filosofiska ämnen såväl som vår tids mest brännande etiska, existentiella & politiska dilemman.

Om klassiskt filosofiska ämnen såväl som vår tids mest brännande etiska, existentiella & politiska dilemman.

Senaste avsnitt

Rätten till ett gott liv
44 min

Det behövs mer av kritiskt tänkande och mindre av känslor och löst tyckande i moralfrågor. Det hävdar Per Bauhn, professor i filosofi vid Linnéuniversitetet i sin senaste bok Leva fritt och leva väl.

Det behövs mer av kritiskt tänkande och mindre av känslor och löst tyckande i moralfrågor. Det hävdar Per Bauhn, professor i filosofi vid Linnéuniversitetet i sin senaste bok Leva fritt och leva väl.

Tidigare avsnitt

Är könet kropp eller identitet?
44 min

Hur har synen på kön förändrats? Och hur påverkar det oss som människor och vad får det för följder för samhället?

Hur har synen på kön förändrats? Och hur påverkar det oss som människor och vad får det för följder för samhället?

De döda och vi
44 min

”Han är dessvärre inte med oss längre”, kan vi säga. Men stämmer det? En viss närvaro av dem som gått före oss kan vi väl ändå känna, vi som ännu lever?

”Han är dessvärre inte med oss längre”, kan vi säga. Men stämmer det? En viss närvaro av dem som gått före oss kan vi väl ändå känna, vi som ännu lever?

Behöver den mänskliga faktorn uppvärderas?
44 min

När människan samverkar med tekniken uppfattas hon ofta som svagheten i systemen – den mänskliga faktorn. Men är det egentligen tvärtom, människan som får den fyrkantiga tekniken att funka?

När människan samverkar med tekniken uppfattas hon ofta som svagheten i systemen – den mänskliga faktorn. Men är det egentligen tvärtom, människan som får den fyrkantiga tekniken att funka?

Varför kan en familj inte lika gärna bestå av en eller fem föräldrar? Filosofiska rummet försöker tänka bortom familjenormen med filosofen Kalle Grill och psykologen Elia Psouni.

Varför kan en familj inte lika gärna bestå av en eller fem föräldrar? Filosofiska rummet försöker tänka bortom familjenormen med filosofen Kalle Grill och psykologen Elia Psouni.

Martin Hägglunds bok ”Vårt enda liv – sekulär tro och andlig frihet” gör segertåg över världen och i USA har han fått en akademisk stjärnstatus. Frågan är om han blir profet i sitt eget land.

Martin Hägglunds bok ”Vårt enda liv – sekulär tro och andlig frihet” gör segertåg över världen och i USA har han fått en akademisk stjärnstatus. Frågan är om han blir profet i sitt eget land.

Ligger förklaringen till populismens frammarsch i en arrogans mot folket från de bildade och framgångsrika – från meritokraterna?

Ligger förklaringen till populismens frammarsch i en arrogans mot folket från de bildade och framgångsrika – från meritokraterna?

Hur mycket styr slumpen våra liv?
44 min

Vad avgör hur vi handlar om framtiden delvis styrs av slumpen. Vad händer då med den fria viljan och vår syn på meningen med livet?

Vad avgör hur vi handlar om framtiden delvis styrs av slumpen. Vad händer då med den fria viljan och vår syn på meningen med livet?

Svenska folket skänker mer och mer till välgörenhet. Är det en plikt att ge till behövande utöver att betala skatt?

Svenska folket skänker mer och mer till välgörenhet. Är det en plikt att ge till behövande utöver att betala skatt?

Vad väger tyngst, individens rätt till sin egen kropp eller den kollektiva samhälleliga nyttan?

Vad väger tyngst, individens rätt till sin egen kropp eller den kollektiva samhälleliga nyttan?

Upptäck avsnitt från liknande program