Förmiddag i P4 Jönköping

Kultur/Nöje

P4 Jönköping ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

P4 Jönköping ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Senaste avsnitt

Med Sofie Carme
176 min

Sofie Carme ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Sofie Carme ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Tidigare avsnitt

Med Sofie Carme
176 min

Sofie Carme ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Sofie Carme ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Med Sofie Carme
176 min

Sofie Carme ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Sofie Carme ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Med Sofie Carme
176 min

Sofie Carme ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Sofie Carme ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Med Magnus Nilsson
176 min

Magnus Nilsson ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Magnus Nilsson ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Med Sofie Carme
147 min

Sofie Carme ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Sofie Carme ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Med Sofie Carme
176 min

Sofie Carme ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Sofie Carme ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Med Sofie Carme
176 min

Sofie Carme ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Sofie Carme ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Med Sofie Carme
176 min

Sofie Carme ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Sofie Carme ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Med Magnus Nilsson
176 min

Magnus Nilsson ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Magnus Nilsson ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Med Sofie Carme
176 min

Sofie Carme ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Sofie Carme ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Med Sofie Carme
176 min

Sofie Carme ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Sofie Carme ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Med Sofie Carme
176 min

Sofie Carme ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Sofie Carme ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Med Sofie Carme
176 min

Sofie Carme ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Sofie Carme ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Med Magnus Nilsson
176 min

Magnus Nilsson ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Magnus Nilsson ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Med Sofie Carme
176 min

Sofie Carme ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Sofie Carme ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Med Sofie Carme
176 min

Sofie Carme ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Sofie Carme ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Med Robert Davidsson
176 min

Robert Davidsson ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Robert Davidsson ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Med Felix Petersson
176 min

Felix Petersson ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Felix Petersson ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Med Magnus Nilsson
176 min

Magnus Nilsson ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.

Magnus Nilsson ger dig en förmiddag med ett lokalt perspektiv på vår omvärld, med musik du känner igen och där du får komma till tals.