Riksdagsval och politik i SR:s arkiv

Riksdagsval och politik i SR:s arkiv. Radion har alltsedan 1930-talet varit en av de dominerande kanalerna för politisk debatt, information och journalistisk bevakning. Intensivast har det av naturliga skäl varit kring politiska val. Lyssna på klassiska debatter och kända politiska grodor.