• Vanlig post skickar du till: Tankar för dagen i P1, Sveriges Radio, 105 10 Stockholm. Mailadress: tankar@sverigesradio.se

Onsdags-tänkare

På onsdagarna sänds Tankar för dagen direkt från P1-morgonstudion. Reflektionerna utgår från nyhetsflödet i Sverige och världen.