Pappor utan barn

9 av 10 tvister om enskild vårdnad vinns av mamman i Sverige. Varför är det så? Och vilka är de "olämpliga" papporna? I Tendens får ni träffa några av dem. 
Lyssna på kampen för att få träffa sitt barn.