Valet i Ljusdal

Ljusdals kommun har sedan valet 2010 styrts av en majoritet bestående av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Socialradikala Demokraterna lämnade samarbetet under mandatperioden. Kommunstyrelsens ordförande har varit Yvonne Oscarsson (V).