Returkultur

I media finns ett starkt fokus på det som är nytt. Det är ju inget konstigt med det; ett grundläggande motiv för att vi håller oss med tidningar, radio- och TV-kanaler är ju att de förmedlar nyheter, håller oss informerade om vad som är på gång. Men allt som är bra, intressant eller på annat sätt värt att prata om behöver ju inte vara nyproducerat.

När det gäller kulturartefakter som böcker, filmer, skivor etc etc så finns det ju egentligen en massa bra grejer som många av oss glömt. Eller helt enkelt inte känner till därför att vi missade det när det var nytt. Vi kanske inte ens var födda den dagen en speciell film recenserades i alla tidningar.

För oavsett om den har fem, tjugo eller nittio år på nacken så finns det en massa kultur att upptäcka eller återupptäcka: Returkultur söker sig bort från konsumtionshetsen, letar reda på och dammar av kulturella artefakter på nytt, för ett hållbart samhälle, för ett hållbart kulturliv!