Skolavslutningar i kyrkan

Människor och tro har ställt frågor om en omdiskuterad och populär högtid. Undersökningen, baserad på svar från nästan 1400 grundskolor, visar att det är lika vanligt att fira sommaravslutningen i kyrkan som i en annan lokal. Undersökningen visar också att konflikter kring valet av lokal är vanliga och att föräldraopinionen ofta har en stark påverkan på skolans beslut. På många håll är rektorer klämda mellan styrdokument, alla elevers bästa och föräldrars åsikter om tradition och tro. Lösningarna ser olika ut, men psalmen "Den blomstertid nu kommer" är ohotad, oavsett var avslutningen hålls.