Kärnkraftverk och kärnavfallsförvaring


I Forsmark i nordöstra Uppland finns tre kärnreaktorer. Där finns även ett slutförvar för så kallat kortlivat radioaktivt avfall.

SKB, Svensk Kärnbränslehantering, planerar också ett slutförvar för använt kärnbränsle i området.

Genom åren har framför allt säkerheten kring kraftverk och slutförvar debatterats och en del incidenter har förekommit.

Här samlar vi vår rapportering kring kärnkraft och slutförvar.