Vecka 31 Mod

I vissa situationer i livet krävs det av oss att vi vågar ta ett steg, fatta ett beslut eller handla i en viss riktning - trots att vi är rädda. Den här veckans Morgonandakter kretsar kring Mod. Både egna och andras. Vi hör fem olika personer reflektera kring ämnet.