Den nya järnvägen

Här samlas våra nyheter om den nya järnvägen genom Västernorrland: Botniabanan mellan Umeå och Nyland och Ådalsbanan från Sundsvall till Nyland.

Botniabanan invigdes lördagen den 28 augusti 2010 och Ådalsbanan skulle ha varit klar i december 2011, men invigningen har blivit försenad och i nuläget finns inget nytt utsatt datum.