Familjerätt & fastighetsfrågor

Har du frågor inom området familje- eller fastighetsrätt? Margareta Brattström är lektor och docent i civilrätt vid Uppsala universitet Margareta svarar på frågor om familjerätt och fastighetsrätt.

Maila din fråga till: planboken@sr.se