Träna som stjärnorna

Vi ställer frågan till de som tränar de bästa - hur ska man träna för att nå toppen?