Ansvar

Hur långt sträcker sig mitt ansvar? Räcker det om jag tar ansvar för mig själv och den egna världen. Eller har vi alla ett större ansvar för våra medmänniskor?

Fem andaktshållare, från tre olika konfessioner, talar under den här veckans morgonandakter om ansvar som ett svar på ett anrop, om trötthet och vardagliga stordåd och om "himlens försäkringskassa".