Nordmalingsmålet

Om rättsprocesserna efter det att 104 markägare i Nordmalingstrakten under 1997 stämde de tre samebyarna Ran, Vapsten och Umbyn. Markägarna hävdade att samebyarna inte hade rätt till vinterbete i området. Den 27 april 2011 bekräftade Högsta domstolen samebyarnas sedvanerätt till vinterbete i Nordmaling.