Bengt Olson - konstnär

I en programserie sommaren 2011 följer vi konstnären Bengt Olson från en fattig uppväxt i  Kristinehamn till de största gallerierna i Paris. Bengt Olson berättar om sina möten med Endre Nemes och Fernand Legér, Pablo Picasso, Jean Paul Sartre och Thor Heyerdahl och om de stora offentliga utsmycknigarna. Det är Ulla Walldén som producerat serien.