Tonsättarmammor

Vi föds med olika uppsättningar av DNA, olika talanger. Vad är det som gör att vissa blir tonsättare och andra inte och vilken roll spelar mammorna?

I fem program kikar Katarina A Karlsson in i barnkammaren hos fem kända tonsättare:

Prokoffjevs
mamma avgudade honom, Mozarts mamma delade samma kiss- och bajshumor, Ravels mamma var den enda människa som egentligen kom honom nära, Hildegard av Bingen blev bortlovad till ett kloster när hon var åtta, Germaine Tailleferres mamma var buffert till en våldsam, sträng och elak far.

I varje program medverkar dessutom psykologen Egil Linge och historikern Audur Magnusdott