P4 Värmland granskar tillgängligheten

2010 skulle samhällets offtenliga miljöer vara tillgängliga för alla, oavsett funktionshinder. Detta enligt ett riksdagsbelsut som fattades 2000. Allt som byggs om och byggs nytt skall anpassas så att människor med funktionsedsättning på syn, hörsel eller rörelseförmåga ska ha tillgång till byggnaden. Och vad gäller den befintliga miljön ska enkelt avhjälpta hinder åtgärdas. P4 Värmland granskar hur väl det fallit ut.