Attentaten i Norge

SR Internationals rapportering på svenska om reaktioner och följder i Sverige av terrordåden i Norge.