Guantánamo

Konflikt i P1. Guantanamobasen på Kubas östliga spets har sedan 2002 blivit ett fångläger för personer som USA misstänker är terrorister. Människorna som hålls fångna där betecknas som "fientligt stridande" och har inte fått sin sak prövad i vanliga domstolar. Vi har skildrat förhållandena i Guantanamolägret och dess konsekvenser för den internationella rättsordningen i en rad program, som du hittar här nedanför.

Ekots reporter Beatrice Janzon besökte basen i Guantánamo.  (Ekot)