AfPak

Afghanistan och Pakistan har åren efter 11 september 2001 allt oftare kategoriserats som två länder med en delad problematik som kräver en gemensam politik från det internationella samfundet. Därav den semantiska sammanslagningen "Afpak". Konflikt har sänt en mängd program om kriget i Afghanistan och motståndrörelsen i Pakistan. Konflikt i P1 har också försökt reda ut vad som egentligen händer i gränsområdet mellan de båda länderna. Här nedan hittar du en del av de programmen.

Här kan du även läsa
Hör också:  (Godmorgon, världen!)