Den ideologiska fronten

Världen har efter den 11 september 2001 förändrats på många plan. Vi har upplevt två krig, hört om olagliga fångtransporter, hemliga fängelser, sett hur tortyr och bristfälliga rättegångar blivit vardagsmat och lärt oss nya juridiska termer, som "fientligt stridande". Men även våra tankar och idéer har påverkats under de gångna åren, i vissa fall har detta skett medvetet och i andra fall har hela det offentliga samtalet förskjutits utan att någon märkt det förrän långt senare. Här har vi samlat olika program vi gjort som på olika sätt berör den ideologiska, religiösa och mediala utveckling som världen gått igenom de senaste 10 åren.

Hör också:  (Godmorgon, världen!)
Hör också:  (Godmorgon, världen!)