Om terror och rättsröta

En väldigt påtaglig och direkt konsekvens av den 11 september var hur internationell rätt upphävdes och åsidosattes när kriget mot terrorismen blev överordnat habeas corpus. Denna utveckling är något vi skildrat flera gånger i Konflikt i P1, på olika sätt och i vitt skilda länder, som till exempel Sverige, USA och Jemen. Denna ordning, som inrättades under åren då George W Bush var USA:s president, verkar sedan dess ha institutionaliserats. Här återfinns de program vi gjort om detta ämne.