Radar konsument

MÅNDAGAR: Vi tar upp frågor och nyheter som rör dig som konsument. Tillsammans med konsumentrådgivare tar vi upp stora som små konsumentfrågor. Här hör du också dom konsumenter som kämpar för att få rätt mot företagen.