Staffans tankar

Funderingar om idrottens sidor och baksidor, analyser av läget just nu och visioner inför framtiden.
P4 Sjuhärads sportchef Staffan Kulneff vrider och vänder...