P4 Granskar: Brottsplats skola

Skolan är den plats i samhället där det sker flest brott. Det gör att hot, misshandel, stölder, kränkningar och mobbning på nätet är vardag för många elever. Under 2010  anmäldes närmare 100 fall av missförhållanden i Halland till Skolinspektionen.

Under 2011 undersökte P4 Halland var gränsen för ett brott går och hur skolor, polis och rättsväsendet hanterar brott.